Union professionnelle des diététiciens de langue française

Connexion des membres

Trouver un diététicien agréé, membre de l'UPDLF


Tous les diététiciens

Vous pouvez trouver la liste de l'ensemble des diététiciens agréés en Belgique par le SPF Santé publique en cliquant ici.

Calculer mon I.M.C

IMC = Indice de Masse Corporelle.

Calculer mon I.M.C

Mon I.M.C est de 0

Dénutrition ou famine
Vous devez impérativement et rapidement consulter votre médecin puis un diététicien.

Maigreur
Consultez rapidement votre médecin et un diététicien, surtout si vous avez perdu du poids récemment.

Corpulence normale
Un diététicien pourra vous indiquer comment maintenir votre poids et adopter de saines habitudes alimentaires.

Surpoids
Consultez rapidement votre médecin et un diététicien.

Obésité modérée
Vous devez consulter rapidement votre médecin et un diététicien.

Obésité sévère
Vous devez consulter rapidement votre médecin et un diététicien.

Obésité massive ou morbide
Vous devez impérativement consulter votre médecin et un diététicien.

Nous retrouver

Herfst studiedag | VBVD | De nier in het vizier

Op 1 juni 2009 trad het zorgtraject nierinsufficiëntie in werking, nog vóór het zorgtraject diabetes. Nu, 10 jaar later, blijkt dat nog te weinig zelfstandige diëtisten deze grote patiëntengroep begeleiden.
Chronische nierziekten komen nochtans frequent voor. In België zou 13% van de bevolking een verminderde nierfunctie hebben. Het zorgtraject chronische nierinsufficiëntie werd dan ook opgestart zodat meer aandacht zou gaan naar de multidisciplinaire behandeling van deze patiënten. De diëtist speelt hierin een belangrijke rol!
Deze studiedag wil jullie daarom enkele kapstokken aanreiken waarmee jullie met zelfvertrouwen aan de slag kunnen (blijven) met deze patiënten.
Voedingsadvies maakt een belangrijk onderdeel uit van de behandeling van elke patiënt met een nierziekte. Het belangrijkste doel in de opvolging van patiënten met chronisch nierlijden is de preventie van verdere nierschade en het uitstellen van nierfunctievervangde therapie. Naarmate de nierziekte evolueert, zal ook de voeding continu moeten worden aangepast, zowel in de thuissituatie als in het ziekenhuis.
Kom naar onze najaarsstudiedag en luister naar de meest recente evidence based dieetmaatregelen, stel vragen aan de experten, ontmoet collega´s en wissel ervaringen uit.

PRAKTISCHE INFORMATIE

Wanneer Donderdag 28 november 2019

Waar Provinciehuis Vlaams-Brabant,
Provincieplein 1, 3010 Leuven

Inschrijven en voorwaarden
Inschrijven is noodzakelijk en gebeurt via het webformulier op www.vbvd.be
Leden VBVD*, UPDLF*, NVD*  105 €
Niet-leden 147 €
Studenten** 55 €
* Enkel bij bewijs van lidmaatschap kan je inschrijven aan ledentarief
** Mits studentenkaart als bewijs

UITERSTE INSCHRIJVINGSDATUM:
VRIJDAG 22 NOVEMBER

Het bedrag dient betaald te zijn vóór de studiedag om te kunnen deelnemen.
 

Programma
 
Du 28-11-2019 au 28-11-2019.